juočkis

juõčkis,smob., adj. (2) Š 1. tamsus, tamsiaplaukis, tamsiaveidis (žmogus): Kas bėro veido, vadinas juõčkis žmogus J. Toks dailus buvo vyrukas ir su tokia juočke apsižabaliojo (vedė) . Būt nieko mergina, tik ka tokia juõčkė Gs. 2. juodas gyvulys; juodis: B[uv]o mūs du šunes: vienas margis, kitas toks juõčkis Gs. An pieno juočkė gera karvė, tik labai eikli .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • juockis — (< juodskis), ė smob. Š, Šts žr. juočkis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juočkis — juõčkis, juõčkė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • juočkė — juõčkis, juõčkė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • juodekšnis — juodẽkšnis, ė smob. (2) BŽ609, Up juočkis; juodbruvys: Kam duodi tam juodẽkšniui! Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodis — 3 juodis, ė smob. (1) 1. juodas arklys ar kitas kuris gyvulys; juodas paukštis, juočkis: O mažaūgis žandaras labai karingai žvalgėsi nuo ilgakojo juodžio nugaros rš. Karalius su keturiais juodžiais atvažiuos BsPI31. Imk mano greitąjį juodį Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodišius — juodišius, ė smob. Ser juočkis, juodėžis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodrys — juodrỹs, ė̃ smob. (4) Krš juodbruvys, juočkis: Šitas juodrys, jaunas baronas, labai tavimi interesuojasi LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodulis — 1 juodùlis, ė adj., smob. (2) J, Š juodasis; juočkis: Pele, pele juodule, te dantis medinis, o tu man duok akmeninį! MTtV203. Juodùlė karvė Šts. Juodulės skruzdėlės tokio didumo kai sartėlės Rtn. Tas juodulis debesys nugulė ant Alytaus Nmn. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodėkšnis — juodė̃kšnis, ė smob. (2) juočkis: Daktaras buvo toks tamsus, juodė̃kšnis Pc. Tokia juodėkšnė̃lė ta Ziniukė Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodėžis — juodė̃žis, ė smob., adj. (2) Pl kas negražiai juodas, negražus; juočkis: Tėvai šviesių plaukų, o vaikai juodėžiai Ds. Juodė̃žė močia, juodė̃žė ir duktė Pnd. Iš kur jų tas vaikas toks juodė̃žis? Slm. Būtų gražus, ale kad juodėžis Žmt. Šitas… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.